פנקסי הראיה-חלק ד

בעה"י זוכים אנו להוציא לאור קובץ רביעי מפנקסי מרן הראיה קוק זצ"ל . בקובץ הנוכחי פנקס מכתב יד קודשו מתקופת יפו הנקרא "פנקס הדפים " ובו ש"ח
סעיפים הכוללים דברי מחשבה ,מאמרים ושירים .בהמשך הקובץ נספח מכת"י ק ובהם ל"א סעיפים הכוללים דברי מחשבה ,מאמרים ואגרות במספר נושאים הנדונים בספר.
כל מלאכת הקודש של עריכת הספר נעשתה בחרדת קודש וגילה ברעדה ,בשיקול הדעת ,בכובד ראש ובתחושת אחריות כראי לבירור מקחו של צדיק ,לתת לרוח המשקל,להביא לפני הלומד משנת מר"ן הראי"ה את חזיונות הקודש שהוצרכו לדורות ,כפי הקו המקובל מממשכי דרכו.
מתוך עיון בכתבי המחשבה של מרן הראי"ה מסתמן שפעמים רבות דרכו הייתה לכתוב על נושא אחד,שתים -שלוש רשימות שבהן היה מקיף את הנושא מזויות שונות המשלימות זו את זו , ואח"כ היה עובר לנושא שני, ולעיתים לאחר מספר נושאים היה שב אל הנושא הראשון שמצא בו זווית נוספת. משום כך ישנה חשיבות להדפסת כל הכתוב בכתי"ק כסדרו, גם חלקים שכבר נדפסו בספרים מלוקטים ואינם נמצאים שם כסדר כתיבתן , שכן סדרן של הכתובים מלמד ומשלים אחד את משנהו.

50.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

חיפשת ספר ולא מצאת
השאר פרטים ונחזור אליך