משנה ברורה מאורות עם קיצור בית יוסף

משנה ברורה מאורות  ערוכה עם דעותיהם של גדולי פוסקי ספרד על השולחן ערוך ומתוך המשנה ברורה ,מתוך ספריהם.

פרי חדש,מטה יהודה, ברכי יוסף, מחזיק ברכה ,מאמר מרדכי ,נהר שלום , חקרי לב , בית עובד ,בית מנוחה , חסד לאלפים,כף החיים,פלאגי,מועד לכל  חי ,שו"ת לב חיים , זבחי צדק, פתח הדביר שולחן גבוהה ועוד הרבה.

עם הכרעותיהם של ארבעת המאורות  הגדולים מגדולי פוסקי ומאירי מזרח " רבנו יוסף חיים מבבל זצק"ל   רבנו יעקוב חיים סופר זצק"ל   רבינו בן ציון אבא שאול זצק"ל , רבנו עובדיה יוסף זצק"ל.

ולנווה אליהם קיצור בית יוסף ובו הבאו בקצרה מקורות לפסקי מרן השולחן ערוך והרמ"א מהבית יוסף והדרכי משה.

85.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email