תקפו כהן- המאור

ספרו הידוע של בעל הש"ך, וסביבו 

מעוטר בפירושו של רבי יהונתן 

אייבשיץ הנקרא 'קיצור תקפו כהן'. 

בשולי הגיליון לוקטו הערותיהם של 

האחרונים על דברי המחבר. בסופו 

נלווה קונטרס הספיקות לאחיו של 

בעל הקצות החושן

50.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email