תלמוד בבלי שטיינזלץ קטן- מסכת עבודה זרה

כרך ל"ד.

מסכת עבודה זרה (ידועה גם בשמות: עבודת גילולים, עכו"ם) היא המסכת השמינית בסדר נזיקין, שהוא הסדר הרביעי במשנה. במסכת זו חמישה פרקים אשר עוסקים באיסור הקירוב לגויים ובעבודה זרה (בפועל). כמו כן המסכת עוסקת ביסודות איסור והיתר, על כן היא נקראת בפי האחרונים "כלל גדול" (ברכי יוסף, יורה דעה רמו).

65.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email