תלמוד בבלי שטיינזלץ גדול- מסכת בבא מציעא חלק ב

כרך כ"ו.

מסכת בבא מציעא היא המסכת השנייה בסדר נזיקין שבמשנה. פירוש שמה בארמית הוא "השער האמצעי", והיא נקראת כך כיוון שהיא האמצעית מתוך שלוש ה"בבות", מסכתות העוסקות בדיני נזיקין: בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא. במסכת עשרה פרקים. מסכת בבא מציעא ככלל עוסקת בתביעות וטענות שבין אדם לחברו שלא מחמת נזק, כגון: דיני אבדה ומציאה, דיני שומרים ואחריותם, דיני הלוואות, אונאה, ריבית ושכירות

95.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

חיפשת ספר ולא מצאת
השאר פרטים ונחזור אליך