התלמוד המנוקד - תלמוד בבלי -מסכת ראש השנה

אנו שמחים למסור לציבור הלומדים,את מסכת ראש השנה מן התלמוד הבבלי ,במהדורת מנוקדת. במהדורה זו נוקדו ,פנים הגמרא
,הרש"י,והתוס. לבד מהניקוד לא שונה דבר מתבנית מהדורת הש"ס של האלמנה והאחים ראם בוילנא ,כולל כל התוספות אשר על העמוד "כעין משפט" ,"גליון הש"ס ","תורה אור "וכן הלאה .לבד מתיקונים ניכרים לעין אשר אין חלוק על נחיצותם ,הכל מכל כל נמצא על מקומו בדיקדוק רב,באותיות חדשות ומאירות עניים.
עמל רב הושע בניקוד תיבות שבגמרא ,רשי ותוס. מטרתנו היא לתת כלי בידי אלו שקשה עליהם הגיית המילים כהלכה ,בגלל סיבות
שונות,כמו נטיית לשון המורגלות בפיהם מכח שפת אם אחרת. כמו כן ישנם רבים שאינם מודעים לניב הישיבתי המקובל בהגיית המילים ,ובשל כך נמנעת מהם גישה מהירה לקשר עם עולם הלומדים.
תקוותנו היא שסילוק מכשולים טכניים מעין אלו ,יותירו ללמודים זמן רב יותר ללימוד עצמו ,ויכולת העמקה משופרת ,והכל להגדיל תורה ולהאדירה . על כן גם הוספנו בכל עמוד את פירושם של ראשי התיבות הפזורים בו.

80.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email