תורת המלאכות - על ל"ט מלאכות שבת- חלק ד

תורת המלאכות על ל"ט מלאכות שבת, מבאר בהרחבה על כל פרטי ודיני ל"ט מלאכות שבת ותולדותיהן. מלוקט ביד רחבה מדברי הפוסקים.
מסודר וערוך בלשון צחה וסגנון קל השוה לכל נפש ובסדר המקל על הבנת הדברים מיסודם.
חלק ד- מלאכות טז-כד
הטווה,העושה שני בתי נירין, המיסך, האורג, הפוצע שני חוטין, הקושר, המתיר, התופר והקורע.

50.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email