רמבם פרנקל קטן -מהדורה חדשה 15 כרכים

"משנה תורה " הוא היד החזקה לרבנו משה ב"ר מיימון ז"ל סודר ונדפס מחדש , מוגה ושלם , עפ"י כתבי יד עתיקים ומוסכמים שהוגהו מכתב ידו של הרמב"ם, ועפ"י הדפוסים הישנים, וע"פ מה שהובא לשון רבינו בספרי ראשונים ,תוקנו הטעויות ושיבושי הנוסחאות והושלמו ההשמטות . השגות הראב"ד בשלמותן ע"פי שבע כתבי יד וספרי ראשונים , הושלמו החסרות ותוקנו השיבושים , צויינה ההלכה ולשון הרמב"ם שעליו מוסבת ההשגות.
הגהות מימוניות לרבי מאיר הכהן הוגהו ותוקנו השיבושים ע"פי שלושה כת"י בתוספת מראי מקומות וכן תוקנו הציונים ברמב"ם ובסוף הספר הדפסנו את נוסח
הגהות מימוניות שברמב"ם דפוס קושטנטינא.

1,150.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email