צל"ח השלם על הש"ס

ספרי הצל"ח נדפסו לראשונה על מסכת פסחים ע"י רבנו בעצמו בפראג שנת תקמ"ג , מסכת ברכות נדפסה ע"י בנו רבי ישראל בחיי אביו בשנת תקנ"ט, מסכת ביצה נדפסה אחרי פטירתו בשנת תקנ"ט ,מסכת שבת ומועד נדפסו ע"י נינו רבי זאב וולאף לנדו בוורשא . ואח"כ יצא על חולין ועל סדר קודשים 

נפרט בקיצור את סדר העבודה ומעלותיה של מהדורה זו .

א. כל ספרים סודרו מחדש באותיות מרובעות מאירות עניים.

ב. ראשי התיבות הקשים ללומד פותחו , כל הארוכים חלקו לקטעים לפי העניין ,וכו"כ הוספו פיסוק לפי הענין .

ג.כל המראי מקומות שב"ס , הראשונים ,שו"ע וכו עג כמה שידנו מגעת ,הוכנסו למקומם בסגוריים מרובעות וכן הציונים שרבנו מפנה לספריו האחרים. 

180.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

חיפשת ספר ולא מצאת
השאר פרטים ונחזור אליך