עבודת הקודש -רמא"ד וואלי זצ"קל

אמרו חז"ל : ע פנים לתורה לתורה. זכה דורנו שנתגלה פן חדש בתורה שהיה גנוז וספון כאמתיים חמישים שנה ,והם הכתבים של רבנו הגדול איש האלוקי

הקדוש רבי משה וואלי זצק"ל . רמד"ו האיר אור חדש בשילוב פרדס על כל פסוק של ספרי התנ"ך . ובהדפסת כתביו מחדש זכינו לאור חדש על ציון יאיר.

כידוע המחבר היה מגדולי בית מדרשו של הרמח"ל וממלא מקומו אחרי עזיבתו את איטליה.

נמצאים כ10 דפים בכתב יד הרמח"ל שתוכנם הם ליקוטים הם ליקוטים שהעתיק עם תוספת ביאור ,מכתב של רמד"ו. וניכר מזה גודל חביבתו של רמח"ל לתורתו של תלמידיו.

דפים אלו נדפסו בספר מגלה עמוקות -ביאור ספר איוב .

55.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email