סידור האר"י- קול יעקב-תפילת שחרית

סידור האר"י קול יעקוב להרב המקובל האלוקי הקדוש רבי יעקב קאפיל ממעזריטש נשמתו בגנזי מרומים .שיצא לאור הדפוס חלק הראשון של הסידור "שחרית של חול " ע"י מכון שערי גן עדן ברוב יופיו והדרו באותיות מאירות עניים .ומעוטר באלפי הגהות
והערות ממאורי וגאוני וצדיקי הדור הקודם.ולקטנו והוספנו מספרי תלמידי בעש"ט הקודש שעמלו ויגעו ללבן דבריו הקדושים .
ואחריו הוספנו ותקנו כל הטעוית ושגיאות מדפוסים הראשונים שהיו למאות ולאלפים בין בסידור תיבות התפילה ובין בביאורו קול יעקוב.
והנה הסידור "שחרית דחול" כולל בו הנהגות הלבושים . תיקון חצות ,סדר הלימוד .שער הציצית ,שער התפילין. הליכות בית הכנסת .כוונת האמן . חילוקי האמן. כללי הנהגות התפילה .שער עליות התפילה .סוד עקדת יצחק ,הנהגות אחר התפילה .סדר הלימוד אחר התפילה . ולתועלת הלומדים צרפנו אחר הקדמת המחבר פרק חדש הנקרא "התלבשות הפרצופים נלקח מדברי רבנו מספרו שערי גן עדן.וכמו כן אחר התפילה צרפנו לתועלת המתפלל כמה פרקים שהיו בחלק השני או בחלק השלישי של הסידור. והם כוונות ראש חודש . הלל . מוסף ר"ח.כוונת המילה וברכותיה.

65.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email