מאיר נתיבים - להבנת וקנין דרכי הלימוד

הספר מאיר נתיבים ,נותן כלים להבנת וקניין דרכי הלימוד ,מאות חקירות עיקריות ויסודיות ,מסודרות לפי סוגי החקירה
השונים ,להבנת וקניית דרכי החשיבה וההעמקה לכל סוגיה ועניין ,בדרך הלימוד המקובלת בעולם הישיבות.
ועליהם ישנו ביאור "מאי נפקא מינה" בו יבואר היטב צדדי החקירות והיוצא מבניהם.
בתוקפת ההשכלה ,הפציע אור חדש בלימוד התורה ,ובבית המדרש הופיע דרך חדשה ,ישנה בלימוד התורה ,והיא שיטת הלימוד הישבתית ,שנתחדדה וחדרה לעולם הישיבות בעקבות רבן של ישראל הגר"ח סולביציק מבריסק זיע"א.
שיטה זו אינה חדשה ,אלה בעקבותיה של רבותנו הראשונים היא פוסעת,שהרי גם הראשונים מצינו שחקרו חקירות אופן של שני צדדים [ ואף בגמרא מצינו אופני חקירות שונים ],אלא שרבותינו הראשונים קיצרו בדבריהם ,ופעמים רבות הביאו רק את תמצית סוגיה הדברים בפשט הסוגיה מבלי לפרט בפנינו את הלך המחשבה וההבנה הפשוטה שניצבה בפניהם,ושעל פיה סללו דרכם בסוגיה .
בחלל זה מצאו רבותנו האחרונים בקעה להתגדר בה,וביאורו את נקודת המבט של הראשונים בסוגיה שהייתה נר לגורלם בביאור הסוגיה באופן זה.

40.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

חיפשת ספר ולא מצאת
השאר פרטים ונחזור אליך