חידושי הרשב"א השלם ה כרכים

סודר והוגה  מחדש על פי כתבי יד עם תיקונים והוספות רבות .  מלבד זאת נוספו עתה בהוצאה זו של חידושי הרשב"א השלם הגהות ותיקונים חדשים ע"פ כתבי יד עתיק במוסקבה ונוספו בו קטעים חדשים ושורות רבות מאוד שחסרו בדפוסים הקודמים בדברי רבינו ממש פנים חדשות באו לכאן , וכן הוגהו מחדש ע"פ כתבי יד החידושים על מסכת ברכות , מסכת בבא קמא ועוד , וכן מסכת חולין הוגה ע"פ דפוס ראשון שי"ל בשנת רפ"ג, וכעט נוספו בו שורות ותיקונים רבים , וכן קטעים חדשים ,ע"פ השיטה מקובצת שנדפס מחדש ע"י הר"א שושנה , ותודתינו נתונה לו..

205.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email