חידושי הרמב"ן -ד כרכים

בשבח והודיה לה יתברך אנו שמחים להוציא מהדורה שניה של חידושי הרמב"ן  על הש"ס .

מהדורה זו הוגהה  בהגהה מדוקדקת ביותר ותוקנו הטעויות ושיבושי הדפוס עד כמה שידנו מגעת . הגהותיו של הר"ג ר איסר זלמן מלצר זצ"ל תיקוני גרסאות הרמב"ן הוכנסו בסוגריים מרובעים בתוך הטקסט , וכן מראי מקומות באותיות רש"י , ונוספו הערות הגאון התחתית העמוד.

מסכת בבא בתרא  וגיטין עברו הגהה מדוקדקת נוספץ היות ולא עברו את הגאות הרא"ז זצ"ל.

כמו כן סידרנו את החידושים על פיי סדר הדפים הנכון דבר שהיה משובש עד כה. וכן פירושי הרמב"ן בספר תורת אדם וכן קונטרס האחרון וההשמטות הוכנסו למקומם ע"פ  סדר הדפים בציון מוקדם .

את חידושי הרמב"ן למסכת כתובות שנדפסו עד כה רק בחידושי הרשב"א  כמו שהביא הגאון הרא"ז זצ"ל בהקדמתו לחידושי הרמב"ן .

130.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

חיפשת ספר ולא מצאת
השאר פרטים ונחזור אליך