דבש וחלב -על שו"ע הלכות בשר וחלב יוד"ע ס פז-צז

דבש וחלב – ביאור דברי השו"ע והרמ"א , טעמם ונימוקם ע"פ סוגיות הש"ס ודברי רבותינו ראשונים ואחרונים ,עם חידושי דינים שחידשו הפוסקים ,
תוך שימת לב לשאלות שנתעוררו בימנו .

ביאורים – ביאור ההלכות ביתר הרחבה שקלא וטריא שבדברי הגמ והפוסקים ,ועל ידו יתבררו הרבה מן ההלכות שבדבש וחלב.
שער הציון – בו הובאו מקורי הדברים אשר נכתבו בדבש וחלב,ופעמים באיזה הערות קצרות שקנו כאן את מקומם.

50.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email