איילת השחר- פרקי עיון ומקורות בנושא ישראל תורתו וגאלתו בארצו

פרקי "איילת השחר " נתגבשו לכלל ספר בכמה תקופות ,ראשיתו לפני מלחמת ששת הימים כשנתקבץ לכלל חוברות ויצא לאור בשנת תשכ"ו בשם " כוכבי אור" .[  פרקי מבוא ומקורות לנושאים במשנת הראי"ה ]. שמתוכה נכללו "באיילת השחר " הפרקים : " הכפירה וסיבותיה " ,"בחירת ישראל  " ,אהבת ישראל " הגאולה ."

בעקבות מלחמת ששת הימים ולאחריה ,נתרחבו פרקי הספר ונוספו בו הפרקים  : " העיקדה " "מלחמת ששת הימים" אין פוקד את הר הבית " אמונת חכמים " "יהדות של תורה " "חירות של אמת " "כי עלה  השחר " .

50.00

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email